Wykład Algorytmika - Systemy Ad Hoc


Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

kolokwium w dniu 8 maja od godziny 16Terminy:


Informacje:


Literatura:


Cel wykładu:

poznanie technik algorytmicznych specyficznych dla rozproszonych systemów typu ad hoc, trendów w tej dziedzinie; rozpoczęcie badań w tej dziedzinie przez uczestników wykładu,
Wykład jest w szczególności dedykowany osobom pragnącym podjąć prace badawcze w dziedzinie algorytmów dla systemów mobilnych, sieci sensorów, itp. .