Wykład Zaawansowane techniki algorytmiczne

studia inżynierskie PPT, informatyka


prof. Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


Zadania przygotowawcze przed egzaminem można znaleźć tutaj . Uwaga: egzamin odbywa się w jednej turze, proszę więc być o godz. 12! Po pierwszej części będzie poprawka z kolokwium dla tych, którzy nie mogli pisać go, bądź uzyskali słabe wyniki. Osoby podchodzące do poprawki otrzymują nową punktację na miejsce starej.

Terminy:


Informacje:


Zasady zaliczeń:


Literatura:

Niestety nie ma jednego, polskiego podręcznika do wykładu. Część materiału jest dostępna jedynie w literaturze obcojęzycznej.


Cel wykładu:

Zapoznanie z mniej standardowymi ale niesłychanie skutecznymi metodami algorytmicznymi.


Orientacyjny program:

Lp Temat Zagadnienia
1 algorytmy randomizacyjne słowniki statyczne, fingerprinting, próbkowanie losowe, algorytmy oparte o łańcuchy Markova, routing
2 metody heurystyczne przykłady metod: algorytmy genetyczne, simulated annealing, sieci neuronowe
3 programowanie liniowe i całkowitoliczbowe redukcje do programowania całkowitoliczbowego, NP-zupełność programowania całkowitoliczbowego, złożoność problemu programowania liniowego, metoda simplexu, technika relaksacji, branch and bound
4 algorytmy online przykłady efektywnych algorytmów