Mirosław Kutyłowski - Professor of Computer Science at Wrocław University of Technology Teaching

Seminarium dyplomowe, inż.
zima 2017

Powrót to strony głównej kursu

Organizacja zajęć

Obecność na seminarium jest obowiązkowa.
W trakcie seminarium student realizuje dwa etapy:

Zasady zaliczenia kursu

Końcowa ocena bierze pod uwagę: