Prawne Aspekty Obrotu Elektronicznego,

studia doktoranckie/magisterskie, zima 2005, kod: INP9801

Mirosław Kutyłowski

Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


polecam wyklady w ramach programu ECLET odbywajace sie w CBKE (UWr)

Szczegóły na stronie WWW CBKE


Bieżące informacje:


Orientacyjny program wykładu

ochrona danych osobowych
ochrona własności intelektualnej
prawne aspekty ochrony baz danych
regulacje prawne dotyczące podpisu elektronicznego
świadczenie usług drogą elektroniczną
elektroniczne instrumenty płatnicze
regulacje dotyczące informatyzacji sektora publicznego
prawne problemy dotyczące przestępczości w systemach informatycznych


Literatura podstawowa:


Wymagania:


Cel wykładu:

celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności interpretacji i praktycznego działania uwarunkowanego regulacjami o charakterze prawnym. Z tego względu przedmiot będzie miał bardziej charakter techniczny niż "humanistyczny".


Dalsze plany i możliwości kontynuacji:


Grono słuchaczy:

Studenci i doktoranci informatyki, telekomuniakacji, matematyki i pokrewnych dziedzin pragnących pracować w dziale IT. I inni zainteresowani. Szczególnie mocno wykład dedykowany jest przyszłym posłom.