Miroslaw Kutylowski - Professor of Computer Science at Wroclaw University of Technology Teaching

Some courses available for computer science students from WPPT offered by our partners outside Wroclaw University of Technology

CBKE
Instytut Informatyki UWr


Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej:

+ Courses in Polish.
+ Zajęcia mog± być zaliczane jako kursy humanistyczno-menadżerskie wymagane planem studiów informatyki na WPPT. Informacje o wykładach: na stronie CBKE w dziale "dydaktyka".


Instytut Informatyki UWr

+ no information available at the moment