Wykład Infrastruktura Bezpieczeństwa, studia magisterskie 2004


Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika WrocławskaWtorek, godz. 15:15-16:55, IM UWr, sala B


Bieżące informacje:


Orientacyjny program wykładu

architektura kart chipowych
mechanizmy bezpieczenstwa kart
podpisy cyfrowe, RSA i ataki na RSA
podpisy Rabina
schematy Fiata-Shamira i Schnorra
schematy Elgamala i DSS
formatowanie i funkcje redundancji
podpisy niezaprzeczalne
schematy one-way, fail-stop i forward-secure
podpisy grupowe i pierscieniowe
schematy proxy
znakowanie czasem
X.509, SPKI/SDSI
tokeny kryptograficzne
uwierzytelnianie biometryczne
Laboratorium poświęcone będzie programowaniu kart mikroprocesorowych.


Literatura podstawowa:


Literatura uzupełniająca:

w przygotowaniu


Wymagania:


Cel wykładu:

celem zajęć jest przedstawienie systemów infrastruktury klucza publicznego oraz technicznych środków służących do zapewnienia bezpieczenstwa: kart mikroprocesorowych, tokenów kryptograficznych, urządzeń do uwierzytelniania. Laboratorium poświęcone jest nauce programowania w oparciu o karty mikroprocesorowe.


Grono słuchaczy:

Studenci matematyki i informatyki (pragnący nauczyć się nieco więcej), doktoranci obu kierunków, i inne osoby zainteresowane.