Wykad Kompresja Danych (Data Compression), studia magisterskie 2005


Mirosaw Kutyowski

Instytut Matematyki i Informatyki, Wydzia Podstawowych Problemˇw Techniki, Politechnika Wroc│awska


 

Bie┐▒ce informacje:


Literatura:


Wymagania:


Cel wykadu:

Zapoznanie z technologiami wsp´┐Żzesnej kompresji danych - poczwszy od podstaw digitalizacji sygna´┐Ż analogowych, poprzez kompresj´┐Żbezstratn i stratn tekst´┐Ż, obraz´┐Ż, sygna´┐Ż audio i wideo. By´┐Żmoe uda nam si´┐Żzahaczy´┐Żo kodowanie danych medycznych co moe mie´┐Żcig dalszy w udziale student´┐Ż w projektach z zakresu e-zdrowie.


Wymagania wst´┐Żne:

uczestnicy powinni mie´┐Żpodstawowe obycie w zakresie algorytmiki i analizy matematycznej (potrzebne dla zrozumienia kompresji stratnej!)


Orientacyjny program wykadu