Wykład Kryptografia, studia magisterskie 2004


Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika WrocławskaWyniki kolokwium poprawkowego


Bieżące informacje:


Literatura podstawowa:


Literatura uzupełniająca:


Wymagania:


Cel wykładu:

Zapoznanie z technologiami współczesnej kryptografii - począwszy od podstaw matematycznych, poprzez algorytmy i protokoły, aż po aspekty implementacyjne i otoczenie prawne.


Grono słuchaczy:

Studenci matematyki i informatyki (pragnący nauczyć się nieco więcej), doktoranci obu kierunków, i inne osoby zainteresowane.


Orientacyjny program wykładu