Wykład Kryptografia i bezpieczenstwo komputerowe

studia inżynierskie PPT, informatyka


prof. Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


UWAGA ZMIANA!

poprawka w dniu 21.06, godz. 15-17, sala 211 w C-11 , prace pisemne w podobnym stylu co poprzednio, można poprawiać tylko jedną część ale ocena będzie zależeć od obu części


Terminy:


Informacje:


Zasady zaliczeń:


Literatura:

. .


Cel wykładu:

Zapoznanie z podstawowymi technikami bezpieczeństwa komputerowego - ich podłożu algorytmicznym, oraz zagrożeniami.


Orientacyjny program:

Lp Temat Zagadnienia
1 Zagrożenia przykładowe ataki DoS, przykładowe ataki poprzez zdobywanie uprawnień, programy złośliwe: wirusy, robaki, konie trojańskie
2 funkcje hashujące własności, MAC, systemy haseł
3 szyfrowanie symetryczne tryby pracy
4 szyfrowanie asymetryczne RSA, zastosowania: ochrona korespondencji, podpis, klucze sesyjne
5 podpisy cyfrowe protokoły ElGamala, Schnorra, drzewa certyfikatów,
6 protokoły autentyfikacji protokół Schnorra, PIN,
7 gospodarka kluczami przechowywanie kluczy, hierarchia, uzgadnianie kluczy: Diffie-Hellman, atak meet-in-the-middle
8 systemy ssh, SSL, Kerberos, pgp
9 ataki przeszukiwanie przestrzeni, słabe generatory, ataki side channel
10 polityki bezpieczeństwa archiwizacja, normy ISO polityk bezpieczeństwa