Wykład Kryptografia i bezpieczeństwo komputerowe, 2002

studia inżynierskie, WPPT, informatyka


prof. Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


Informacje:


Zasady zaliczeń:


Literatura:

. .


Cel wykładu:

Zapoznanie z podstawowymi technikami bezpieczeństwa komputerowego - ich podłożu algorytmicznym, oraz zagrożeniami.