Wykład Kryptografia i bezpieczeństwo komputerowe, 2003

studia inżynierskie, WPPT, informatyka


prof. Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


Informacje:


Zasady zaliczeń:


Literatura:

. .


Cel wykładu:

Zapoznanie z podstawowymi technikami bezpieczeństwa komputerowego - ich podłożu algorytmicznym, oraz zagrożeniami.


Orientacyjny program (kolejność będzie inna, tematy będą się przeplatać!), tematyka zostanie rozszerzona:

Lp Temat Zagadnienia
1 Zagrożenia przykładowe ataki DoS, przykładowe ataki poprzez zdobywanie uprawnień, programy złośliwe: wirusy, robaki, konie trojańskie
2 funkcje hashujące własności, MAC, systemy haseł
3 szyfrowanie symetryczne tryby pracy
4 szyfrowanie asymetryczne RSA, zastosowania: ochrona korespondencji, podpis, klucze sesyjne
5 podpisy cyfrowe protokoły ElGamala, Schnorra, drzewa certyfikatów,
6 protokoły autentyfikacji protokół Schnorra, PIN,
7 gospodarka kluczami przechowywanie kluczy, hierarchia, uzgadnianie kluczy: Diffie-Hellman, atak meet-in-the-middle
8 systemy ssh, SSL, Kerberos, pgp
9 ataki przeszukiwanie przestrzeni, słabe generatory, ataki side channel
10 polityki bezpieczeństwa archiwizacja, normy ISO polityk bezpieczeństwa