Prawo w działalności informatycznej,

studia doktoranckie/magisterskie, zima 2006,

Mirosław Kutyłowski

Instytut Matematyki i Informatyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Sylwia Kotecka

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej , Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii , Uniwersytet WrocławskiTerminy:


Bieżące informacje:Literatura podstawowa:


Wymagania:


Cel wykładu:

celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności interpretacji i praktycznego działania uwarunkowanego regulacjami o charakterze prawnym. Z tego względu przedmiot będzie miał charakter "techniczny" a nie "humanistyczny".


Dalsze plany i możliwoci kontynuacji:


Grono suchaczy:

Studenci, doktoranci, absolwenci informatyki, telekomunikacji, matematyki, oraz innych dziedzin, pragnących pracować w dziale IT. I wszyscy inni zainteresowani.