Miroslaw Kutylowski - Professor of Computer Science at Wroclaw University of Technology Teaching

Prawne aspekty obrotu elektronicznego,
wykład, 2007

Terminy:


Wstępny program kursu


Literatura:


Wymagania:


Cele:

Celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności interpretacji i praktycznego działania uwarunkowanego regulacjami o charakterze prawnym. Z tego względu przedmiot będzie miał charakter "techniczny" a nie "humanistyczny".


Wymagania wstępne: