Miroslaw Kutylowski - Professor of Computer Science at Wroclaw University of Technology Teaching

Prawo w działalności informatycznej,
wykład, 2009

Terminy:


Wstępny program kursu


Literatura i materialy:


Wymagania:


Cele:


Wymagania wstępne: