Miroslaw Kutylowski - Professor of Computer Science at Wroclaw University of Technology Teaching

Problemy społeczne i zawodowe informatyki
wykład, 2012

Terminy:


Szczegółowy program kursu


Literatura i materiały:


Wymagania:


Cele:


Wymagania wstępne: