Mirosław Kutyłowski - Professor of Computer Science at Wroclaw University of Technology Teaching

Problemy społeczne i zawodowe informatyki
wykład, 2014

Terminy:


Szczegółowy program kursu


Wymagania:


Cele:


Wymagania wstępne: