Kurs Matlaba


Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


Terminy:


Prowadzący zajęcia:


Materiały pomocnicze:


Wymagania i zasady zaliczeń:


Podręcznik do kursu:

Programowanie w MATLAB
Jerzy Brzózka, Lech Dorobczyński
Wydawnictwo Mikom, ISBN 83-7158-120-3

W zasadzie można jednak się oprzeć na samej dokumentacji dostępnej online w MATLABie.