Wykład Algorytmy i systemy rozproszone - 2003


Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


Terminy:


Literatura:


Cel wykładu:

poznanie technik algorytmicznych specyficznych dla rozproszonych systemów, złożoności obliczeniowej problemów w takim modelu ,...
Wykład jest w szczególności dedykowany osobom pragnącym pisać prace magisterskie (i dalej ...) w dziedzinie przetwarzania rozproszonego.