Projekt "E-sąd",
informatyka, studia magisterskie 2005Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska


Terminy:


Bieżące informacje:


Temat projektu:

Koncepcja systemu informatyzacji sądów. Pod koniec semestru powstać ma white paper oraz techniczna analiza potrzeb, możliwości, uwarunkowań prawnych i informatycznych dla taniej, efektywnej i elastycznej elektronizacji polskich sądów. Praca wykonywana w trakcie projektu polegać ma charakter analityczny. Sama praca programistyczna ograniczy się do opisu modelu (UML?).


Cel dydaktyczny projektu:

zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania systemu informatycznego, analizy zagadnienia we współpracy z końcowym użytkownikiem


Uczestnicy:

osoby posiadające wstępną wiedzę w zakresie kryptografii, ze znajomością programowania i umiejętności pracy w zespole. Przydałaby się znajomość języków modelowania oraz planowania projektu. Również wstępne obeznanie z problematyką prawną może być pomocne. Do realizacji projektu przewidziana jest grupa ok. 10 osobowa. Szczególnie mile widziani byliby studenci pragnący na dłużej związać się z tematyką e-państwo - również w działalności zawodowej.