Mirosław Kutyłowski - Professor of Computer Science at Wrocław University of Technology Teaching

Seminarium dyplomowe, inż.
zima 2015

Terminy:


Oceny, zalecenia, wskazówki:

na stronie dostępnej za pomocą hasła. Metoda logowania i hasło zostaną podane na zajęciach.


Organizacja zajęć i zaliczenia:

Zasady są szczegółowo opisane tutaj . Są to standardowe zasady stosowane na kierunku inforamtyka na WPPT.
Zasadniczą rekomendacją dla studentów jest realizacja pracy dyplomowej w sposób kreujący innowacyjne i użyteczne rozwiązania informatyczne. Rozwiązania wdrożone, wdrażane lub opublikowane są cenione najwyżej.


Materiały pomocnicze: