Miroslaw Kutylowski - Professor of Computer Science at Wroclaw University of Technology Seminars


Seminar: Algorithms, complexity and randomization
M.Kutylowski

Instytut Matematyki i Informatyki, Wydzial Podstawowych Problemow Techniki, Politechnika Wroclawska


Schedule: Tuesday, 13:15--15:00, room 215 in D1,

Topics: