Wykład Techniki Translacji, informatyka, studia magisterskie 2004


Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika WrocławskaWyniki kolokwium zaliczeniowego
Wyniki poprawki


Bieżące informacje:


Wymagania:


Cel wykładu:

Zapoznanie z technologiami będącymi podstawą działania kompilatorów. Nabycie umiejętności translacji danych i zmiany ich formatów.