Projekt "Wybory Elektroniczne", studia magisterskie 2005


Mirosław Kutyłowski

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika WrocławskaWtorek, godz. 19:15-..., C-11, sala 40?


Bieżące informacje:


Cel projektu:

Zbudowanie komponentów systemu i przetestowanie efektywności, kosztów, itp.


Uczestnicy:

osoby posiadające wstępną wiedzę w zakresie kryptografii, ze znajomością programowania i umiejętności pracy w zespole. Przyda się również programowanie niskopoziomowe i umiejętność pisania sterowników do drukarek! Do realizacji projektu przewidziana jest grupa ok. 10 osobowa.